Телефонуйте » (+38) 096 227 41 41

Метою лабораторної роботи є знайомство з інтегральним середовищем розробки програм Code Composer Studio версії 5 (CCS) компанії Texas Instruments.

Середовище CCS призначене для розробки програмного забезпечення для мікропроцесорів і мікроконтролерів, що випускаються компанією TI, і включає такі інструменти, як редактор вихідних текстів, компілятор, компонувальник, відладчик і симулятори:

- редактор дозволяє створювати і редагувати вихідні файли (мова С або асемблер);
- компілятор необхідний для створення об'єктного файлу;
- компонувальник або лінкер дозволяє об'єднати в один об'єктний файл кілька вихідних і бібліотечних файлів;
- різноманітні засоби налагодження програмного забезпечення - це набір спеціальних засобів перегляду стану внутрішніх регістрів та пам'яті, засоби візуалізації даних тощо.

В лабораторній роботі необхідно створити новий проект в CCS, модифікувати тексти нескладних програм на мові C та графічно представити дані за допомогою симулятора мікропроцесора TMS320C6678.

Виконання лабораторної роботи

Створення проекту

1. Для створення проекту виберіть пункти меню File → New → CCS Project. Відкриється форма нового проекту.
2. В полі Project name введіть ім'я проекту, наприклад, LAB1. У випадаючому списку Output type виберіть Executable для створення програми, що виконується.
3. При установці прапорця Use default location проект буде створений в папці поточного користувача. В іншому випадку місце розміщення папки проекту слід вибрати після натискання на кнопку Browse. Перевірте чи немає символів кирилиці, в іншому випадку, зніміть прапорець і через Browse виберіть папку для проекту.

Примітка: Не зберігати проекти в папках, в назві яких є символи кирилиці. Ніде ніщо не писати кирилицею.

4. В розділі Device у випадаючому списку Family виберіть сімейство мікропроцесорів С6000, а в списках Variant тип і модель мікропроцесора – C66xх Multicore DSP і TMS320C6678. Для того, щоб використовувати зовнішню плату TMDSEVM6678L EVM, виберіть емулятор Texas Instruments XDS2xx USB Onboard Emulator.
5. Необов’язково. В разі потреби в розділі Advanced Setting виберіть в полі Device endianness порядок слідування байтів little (число записується в пам'ять в порядку збільшення адрес починаючи зі старшого слова і закінчуючи молодшим), в полі Compile version - версію компілятора TI v7.3.4, в полі Output format -формат виконуваного файлу eabi (ELF), в полі Linked command file - командний файл компонувальника, а в полі Runtime support library - стандартну бібліотеку часу виконання, наприклад, rts6600_elf.lib.
6. В розділі Project Template and Examples виберіть порожній проект Empty Project (with main.c). Натисніть кнопку Finish. CCS створить проект, який відобразиться у вікні Project Explorer (View > Project Explorer).

7. Необов’язково. Для включення в проект нових файлів натисніть праву кнопку миші на імені проекту в панелі Project Explorer, виберіть пункт New File, введіть ім'я файлу в полі File name, наприклад, functions.с, і натисніть кнопку Finish.
8. Необов’язково. Для додавання в проект існуючих файлів натисніть праву кнопку миші на імені проекту в панелі Project Explorer, виберіть пункт Add Files (або виберіть у віконному меню пункт Project → Add Files) і виберіть місце розміщення файлу. При встановленому прапорці Copy File обраний файл буде скопійований в папку проекту.
9. Введіть вихідний текст програми у вікні текстового редактора main.с. Наприклад, функцію main та змінну.

Збірка проекту

1.    Якщо налагоджувальна плата підключена до комп’ютера, виконайте збірку проекту, вибравши пункт меню Project → Build Project. Перегляньте у вікні Console опис помилок, виявлених компілятором і компонувальником. Виправте виявлені помилки і повторіть збірку проекту.
2.  
 Необов’язково. У випадку необхідності, змініть налаштування збірки, вибравши в меню проекту пункт Show Build Settings. Аналогічні налаштування можна виконати для кожного файлу проекту при натисканні правої кнопки миші на імені файлу у вікні Project Explorer.

Вибір цільової платформи

1.    До налагодження проекту необхідно вибрати і налаштувати цільову платформу. Цільовою платформою може бути або симулятор, або емулятор. В останньому випадку до комп'ютера повинна бути підключена плата.
2.    Якщо ви не маєте програматора та плати, потрібно створити новий цільовий файл (target file) для симуляції.
3.    Для цього натисніть File > New > Target Configuration File.
4.    Введіть назву нового цільового файлу “C6678 Simulator.ccxml” і зніміть «галичку» навпроти «use shared location», якщо вона є.
5.    Потім натисніть кнопку Finish.

6.    Тепер, в полі Connection виберіть Texas Instruments Simulator та відмітьте прапорцем в полі Device C6678 Device Functional Simulator, Little Endian або C6678 Device Cycle Approximate Simulator. Натисніть кнопку Save  і закрийте вікно.

7.    Переконайтеся, що конфігураційний файл з'явився в списку файлів проекту з встановленим атрибутом активності Active/Default.

Завдання А. Графічне представлення даних

За допомогою CCS можна відобразити вміст буферів даних (тобто масивів) в часовій або частотній області. Ця функція може бути використана в якості вбудованого осцилографа або аналізатора частоти.

1.    Додайте буфер в вашу програму для значень, які ви хочете відобразити. Наприклад:

2.    Побудуйте програму та запустіть її в режимі Debug.
3.    Залиште прапорець тільки для 0 ядра процесора.

4.    Перед запуском програми на виконання виконайте команду Tools > Graph > Single Time. Відкриється діалогове вікно налаштувань графічного екрану. В полі Start Address (початкова адреса масиву) вкажіть назву масиву, наприклад, signal. В полі Acquisition Buffer Size (величина оброблюваного масиву) вкажіть розмір масиву, наприклад 200. В полі Display Data Size (кількість відображуваних значень) вкажіть 200. В полі DSP Data Type (тип даних, що відображаються) виберіть відповідне значення, наприклад, 32-bit floating point. В полі Sampling Rate Hz (частота дискретизації) виберіть відповідне значення, наприклад, 6000.

5.    Відкрийте ще одне графічне вікно - для відображення спектру сигналу. Відмінності від налаштувань попереднього вікна будуть полягати в наступному. В полі FFT Order (порядок ШПФ) виберіть відповідне значення, наприклад, 8.

6.    Оновлення інформації в графічних вікнах відбувається в момент зупинки процесора. Для цього встановіть точку зупинки (breakpoint) у вікні вихідного файлу в рядку з оператором i = 0. Запустіть програму на виконання.

Вікна не оновлюються миттєво. Якщо хочете побачити оновлений вміст буфера в той час, коли DSP запущений, натисніть правою кнопкою миші в потрібному вікні та виберіть Refresh.

7.    Після чого на створених вікнах з’явиться представлення сигналу в часовій та частотній областях.

Завдання для самостійної роботи

1.    Створіть вихідний масив out_signal [SIZE]. Задайте постійний коефіцієнт gain та постійне зміщення по напрузі offset сигналу. Напишіть функцію, яка підсилює та зміщує вхідний сигнал. Виведіть графіки вихідного сигналу в часовій та частотній областях.

Домашнє завдання

1.    Сформуйте сигнал з амплітудною модуляцією. Частоту дискретизації задайте 100кГц, частота носійної від 10 до 30кГц, частота обвідної не більше 2кГц. Виведіть графіки сигналу в часовій та частотній областях.
2.    Дано 1-байтове число за варіантом (N * 20 –  N % 8). Сформувати вихідний сигнал для передачі, використовуючи амплітудну маніпуляцію (ASK). Для кодування низького рівня бінарного сигналу використовується амплітуда 0,25 В, а для кодування високого рівня використовується амплітуда 1 В несучого сигналу синусоїдального типу. Тривалість імпульсу 1мс (яка швидкість передачі в біт/с ?), частота носійної 5 кГц, частота дискретизації 30 кГц (який повинен бути розмір масиву під сигнал?). Показати сигнал в часовій та частотній областях.

Література

1.    С6678 Device_simulator http://processors.wiki.ti.com/index.php/TCI6616/C6670/TCI6608/C6678/TCI6618_Device_simulator_User_Guide
2.    Printf_support http://processors.wiki.ti.com/index.php/Printf_support_for_MSP430_CCSTUDIO_compiler
3.    Creating projects v5 http://processors.wiki.ti.com/index.php/GSG:Creating_projects_v5
4.    Simulation http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:Simulation
5.    Graphical Display of Data Buffers in CCSv5
https://www.haw-hamburg.de/fileadmin/user_upload/TI-IE/Daten/Labore/Digitale_Signalverarbeitung/pdfs/CCS5_Graphical_Display_en.pdf
6.    Code Composer Studio Graphing Tool Tutorial http://coder-tronics.com/code-composer-studio-graphing-tool-tutorial/

Новини

  • Модуль SMARC запускає Android або Linux на Snapdragon 820
    Модуль SMARC запускає Android або Linux на Snapdragon 820

    SMART 2.0 "Snapdragon 820 SOM" iWave має 3 Гб LPDDR4, 32 Гб eMMC, Wi-Fi та Bluetooth, а також вхідні/вихідні виводи, включаючи GbE, HDMI 2.0, MIPI-CSI, USB 3.0 та PCIe. Комп'ютер розміром 82x50 мм працює на ОС Android Snailbone або вище, з наступною підтримкою Linux. Snapdragon 820 об'єднує чотири 14-нм Cortex з технологією FinFET - два на частоті 2,15 ГГц, а два з 1,6 ГГц, які намагаються імітувати високоякісні Cortex-A72. Крім того, SoC оснащений 624 МГц Adreno 530 GPU, Hexagon 680 DSP і 14-розрядним ISP для Spectra. Snapdragon 820 SOM підтримує кодування H.265 4K@60 та кодування 4K@30.

    in Новини

Записатися на курс